Ostatnie Newsy: Koniec działalności SML / NABÓR NA STANOWISKO MECHANIKA LOTNICZEGO / Walne Zebranie / uchwała nr.1 Zarządu SML / Walne Zebranie Wyborcze / walne zgromadzenie / praca dla B1 B737NG w Niemczech / SZKOLENIE NA Q400 / LWS-6 "Żubr" artykuł dr pil. Jakub Marszałkiewicz /
uchwała nr.1 Zarządu SML
dodano: 2018-02-09

UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH
Z DNIA 08 LUTEGO 2018 ROKU
W związku z wnioskiem Skarbnika Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych osób posiadających zadłużenie z tytułu nieuiszczania składek członkowskich opiewające na kwotę co najmniej 120 zł, co stanowi niewywiązywanie się przez członka Stowarzyszenia z obowiązków statutowych, Zarząd Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych działając na podstawie § 11 ust. 6 statutu postanowił o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Mechaników Lotniczych wszystkie te osoby.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

REKLAMA:
Copyright © 2007 www.smlpoland.eu All rights reserved.
Designe by Air Production
Firefox 3